Andere tegenspelers bij The Target waren m’n oud schoolkameraad Rudi en zijn echtgenote Fimke.

Zij brachten vanop hun vakantiebestemming een Armorik Whisky Breton mee als geschenk.

Rudi en Fimke, hartelijk bedankt voor deze leuke aanwinst voor mijn whisky cabinet!